Hướng dẫn viết công văn đòi nợ khách hàng chuẩn

Công văn đòi nợ khách hàng là biểu mẫu văn bản hành chính được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phổ biến. Và có vai trò quan trọng trong hoạt động hàng ngày. Thực hiện các hoạt động thông tin, giao dịch nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau này của cơ quan, tổ chức.

Công văn đòi nợ khách hàng là gì ?

Đòi nợ hay còn gọi là xử lý nợ, xử lý khoản vay là một trong những vấn đề mà các cá nhân, doanh nghiệp thường đặt lên hàng đầu. Công văn đòi nợ khách hàng là một dạng thư chính thức được tạo ra để ghi lại các hành động đòi nợ của một người hoặc tổ chức. Mẫu nêu rõ người đòi nợ, thông tin người nợ, yêu cầu và thông báo trả nợ trong thời hạn.

Công văn thu hồi nợ là gì ?

Nợ phải trả bao gồm các khoản phải thu và các khoản phải trả của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một khoảng thời gian xác định. Nói cách khác, nợ phải trả là tất cả các khoản như phải trả khách hàng, phải trả người bán, ứng trước và các khoản phải thu, phải trả khác.

Công văn là một dạng công văn hành chính thường được các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Công văn được coi là phương tiện giao tiếp chính thức giữa cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Lập biểu được coi là phương tiện thông tin liên lạc giữa các cơ quan, đơn vị, ngành nghề yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động thông tin, giao dịch nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

»»» Tham khảo thêm: Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả chuẩn nhất

Có được phép làm công văn đòi nợ khách hàng không ?

Công văn là một dạng công văn hành chính thường được các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Công văn được coi là phương tiện giao tiếp chính thức giữa cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân.

Ngay trong các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng phải thường xuyên soạn thảo. Và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin, giao dịch trong phạm vi quyền hạn.

Vì vậy, việc lập công văn đòi nợ khách hàng, thông báo và yêu cầu khách hàng trả nợ là hành vi phổ biến của các doanh nghiệp.

Một số nội dung trong công văn đòi nợ khách hàng

Công văn đòi nợ khách hàng

Công văn phải có đủ các phần sau đây:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Địa danh và thời gian gửi công văn.
 • Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn.
 • Chủ thể nhận công văn (cơ quan hoặc cá nhân).
 • Số và ký hiệu của công văn.
 • Trích yếu nội dung.
 • Nội dung công văn.
 • Chữ ký, đóng dấu.
 • Nơi gửi.

Phần mở đầu

 • Nêu lý do, tóm tắt mục đích viết công văn đòi nợ khách hàng.
 • Công văn hướng dẫn: hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cấp dưới.
 • Công văn đôn đốc: đôn đốc cấp dưới, tránh được sự thiếu triệt để trong những hoạt động chuyên môn hoặc kịp thời chỉ ra những sai sót cần khắc phục trong thực tiễn.

Phần nội dung

Nêu cách giải quyết, nêu quan điểm, thái độ của cơ quan gửi Công văn. Trong nội dung công văn thường có 3 phần là:

 • Viện dẫn vấn đề
 • Giải quyết vấn đề
 • Kết luận vấn đề

»»» Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

Mẫu công văn đòi nợ khách hàng

Mẫu công văn đòi nợ khách hàng dành cho cơ quan, tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………,ngày….tháng….năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi:……………………………………………………………………

Thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa ……. và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ theo quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị vào ngày … tháng … năm …

Theo các điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

Vậy chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán … % giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………. tại Ngân hàng……….. Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan sau khi nhận được công văn đòi nợ này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu công văn đòi nợ khách hàng dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

….., ngày…. tháng…. năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà……………………………………………………………………..

CMTND/CCCD số:…………..do Công an thành phố…….cấp ngày …./…/…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./…. ký giữa Ông ….và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày…..tháng…năm….

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ……vẫn không có thanh toán đủ khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông …. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đòi nợ này, Ông……. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông………phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Lưu ý khi làm công văn đòi nợ khách hàng

Mẫu thông báo công văn đòi nợ khách hàng thường có nội dung cần bảo lưu như sau:

 • Ngày chi tiết cho từng khoản nợ.
 • Chứng từ, hợp đồng, số hóa đơn chi tiết từng khoản nợ.
 • Số tiền chi tiết của từng khoản nợ đối với cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 • Tổng số tiền khách hàng phải thanh toán cho mình.
 • Nhiều phương thức thanh toán phù hợp.
 • Thời hạn nộp tiền cho công ty (ghi rõ ngày cuối cùng).
 • Mức phạt chậm nộp (nếu cần).
 • Phải được hai bên xác nhận.

Trên đây là cách viết công văn đòi nợ khách hàng dành cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chi tiết. Hy vọng đã giải đáp thông tin của bạn. Nếu bạn cần tư vấn thì liên hệ ngay công ty đòi nợ thuê uy tín để giải đáp các thắc mắc chi tiết.

Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)