Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả chuẩn nhất

Bạn đang cần viết mẫu giấy đòi nợ cá nhân để khởi kiện đòi nợ cá nhân. Nhưng bạn chưa biết cách viết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ. Hãy cùng dịch vụ đòi nợ thuê Vinh Tiền Lawyer chúng tôi xem ngay bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Khi nào cần phải soạn thảo mẫu giấy đòi nợ cá nhân ?

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả
Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả

Điều 446 Bộ luật Dân sự – BLDS 2015 quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

Bên vay có tài sản là tiền thì phải trả đủ khi đến hạn. Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, đúng chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Nếu bên vay không có khả năng trả đối tượng thì được sự đồng ý của bên cho mượn. Giá trị đối tượng đã mượn có thể được trả bằng tiền tùy theo địa điểm và thời hạn trả.

Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở chính của bên cho vay. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp cho vay không tính lãi nhưng đến hạn mà bên vay không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ. Thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả lãi đối với số tiền quá hạn theo mức lãi do pháp luật quy định đối với thời hạn trả chậm. Thời hạn trả tương ứng với thời hạn vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Nếu cho vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ. Thì bên vay phải trả khoản tiền lãi sau: gốc và lãi tính theo mức lãi suất thoả thuận trong hợp đồng tương ứng với thời gian vay, nhưng người vay chưa đến hạn thanh toán. Nếu quá hạn trả nợ còn phải trả lãi bằng 50% lãi suất quy định hàng năm là 20%. Lãi trên phần nợ gốc quá hạn chưa trả được tính bằng 150% lãi suất tiền vay tương ứng với thời gian trả chậm quy định trong hợp đồng, trừ khi có thoả thuận khác.

Từ đây có thể hiểu rằng, danh sách đòi nợ được lập khi con nợ không trả nợ đúng hạn theo hợp đồng vay mua nhà đất. Lúc này người cho vay hoặc người được ủy quyền cho vay mới có thể soạn thảo. Con nợ yêu cầu thanh toán gốc, lãi hoặc lãi tích lũy đối với nợ công.

Hướng dẫn viết mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân thường có những nội dung dưới đây:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Tên văn bản
  • Kính gửi (bên vay nợ, mượn nợ)
  • Thông tin nhân thân của người vay nợ (nếu có)
  • Trình bày về lý do đơn yêu cầu: bên vay nợ nợ tiền mặt hay hiện vật, quá trình diễn ra và chậm trả như thế nào? …
  • Yêu cầu thanh toán nghĩa vụ hợp đồng vay nợ (kèm những căn cứ, nêu rõ về tài sản vay nợ)
  • Người làm đơn: ký và ghi rõ họ tên

»»» Xem thêm: Giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý, hợp pháp không

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân mới nhất

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân
Mẫu giấy đòi nợ cá nhân

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                               Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/v yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi:  Ông/ Bà       TÔ ĐÌNH MINH

CMTND số:      038XXXXXXXXX      do Công an thành phố   Hà Nội    cấp ngày 03 /02/ 2021;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số xxx, phường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện theo hợp đồng vay tài sản ngày 13/ 05/ 2017 ký giữa Ông/ Bà TÔ ĐÌNH MINH và tôi, tôi đã cho vay và giao số tiền vay theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về nội dung này.

Theo điều khoản thanh toán (Điều XXX) thì bên vay phải thanh toán cho bên cho vay muộn nhất vào ngày 13/ 05/ 2021 Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên vay là Ông/ Bà TÔ ĐÌNH MINH vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng vay đã ký kết

Vậy tôi kính đề nghị Ông/ Bà TÔ ĐÌNH MINH thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/ Bà TÔ ĐÌNH MINH không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật để buộc Ông/ Bà TÔ ĐÌNH MINH phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông/ Bà TÔ ĐÌNH MINH.

Bên cho vay

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÀO CẨM LAM

»»» Xem thêm: Thủ tục khởi kiện đòi nợ cá nhân chuẩn hiệu quả

Mẫu giấy đòi nợ đối với tổ chức, doanh nghiệp

Thông qua hình thức đòi nợ này, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu trả nợ cho cá nhân (ví dụ: tổ chức tín dụng thông báo cá nhân đến hạn thanh toán nợ gốc, lãi,…). Hoặc cá nhân thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp quá hạn thực hiện hợp đồng điều khoản nghĩa vụ thanh toán theo (như cá nhân kinh doanh gỗ lẻ, bán gỗ cho công ty gỗ để sản xuất ván ép, sau khi cá nhân giao đủ hàng, đơn vị khai thác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng,… )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: ông HOÀNG BÌNH MINH

Thực hiện theo Hợp đồng số XXX ký ngày 20/ 06/ 2022 giữa HOÀNG BÌNH MINH và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Đô về việc mua thiết bị nội thất cho công trình nhà ở cá nhân, chúng tôi đã giao đầy đủ hàng hóa và giấy tờ theo quy định tại Điều 03 của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu về chất lượng số vào ngày 24/ 08/ 2022.

Theo các điều khoản Thanh toán hợp đồng (Điều xxx), bên mua sẽ thanh toán cho bên bán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đơn hàng.

Vậy chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại tương ứng với số tiền 300. 000. 000 đồng (bằng chữ: ba trăm triệu đồng chẵn) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Đô

Số tài khoản: 243726493770 tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Sơn Tây.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng sau khi nhận được công văn đòi nợ này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH     

LÊ THANH HẢI           

»»» Xem thêm: Thủ tục khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp chuẩn nhanh chóng

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ theo pháp luật

Căn cứ Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015, ủy thác nhờ thu là phổ biến và có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ: người thân, bạn bè ủy thác cho nhau đi đòi nợ hộ, …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ

(V/v thu hồi nợ theo hợp đồng vay tài sản)

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A):    HÀ THẢO LY

CMND số : 03XXXXXXXXXX  ngày cấp 23/ 09/ 2021  nơi cấp Công an thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số XXX, phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số XXX, phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): Công ty đòi nợ Thành Đô

CMND số : 03XXXXXXXXXX  ngày cấp 13/ 08/ 2021 nơi cấp Công an thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số XXX, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày 10 tháng 09 năm 2022, tại  Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT (Giám đốc Công ty Cổ Phần ABC) có vay của bà HÀ THẢO LY tiền mặt, nhằm mục đích thành lập công ty, cụ thể như sau

– Tiền mặt           : 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: một tỷ đồng)

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là : 800.000.000 đồng (bằng chữ: tám trắm triệu đồng).

Bằng văn bản này, bà HÀ THẢO LY quyền cho Công ty đòi nợ Thành Đô với nội dung:

  1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ của Công ty cổ phần ABC do ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.
  2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN ( BÊN A)                                               ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

HÀ THẢO LY                                                                                     VÕ TẤN TÀI

Đây là tất cả thông tin mà chúng tôi tư vấn về các mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả nhất. Mọi vướng mắc bạn vui lòng gọi điện đến hotline để được hỗ trợ. Hi vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu giấy đòi nợ cá nhân hiệu quả.