Lưu ý khi làm thủ tục công chứng giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất

Giấy ủy quyền đòi nợ có thể được xem như một hợp đồng ủy quyền. Trong đó các bên đồng ý rằng bên được ủy quyền sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thu hồi nợ. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đi vào chi tiết qua bài viết dưới đây.

Uỷ quyền là gì?

Uỷ quyền là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động thay mặt bên ủy quyền.

Uỷ quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định của pháp luật, được ghi nhận tại Điều 135 của Bộ Luật Dân sự 2015.

Quyền đại diện được xác định thông qua việc ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (gọi là đại diện theo ủy quyền) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (gọi chung là đại diện theo pháp luật).

Giấy ủy quyền đòi nợ là gì?

Giấy ủy quyền đòi nợ là một dạng giấy tờ phổ biến trong thực tế khi một cá nhân không thể tự thực hiện công việc đòi nợ của mình và ủy quyền cho người khác thực hiện công việc này.

Theo quy định tại Điều 463 của Bộ Luật Dân sự 2015, hợp đồng vay tài sản được định nghĩa như sau:

Hợp đồng vay tài sản là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải trả lại bên cho vay tài sản cùng loại, đúng số lượng và chất lượng, chỉ trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 466 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

Nếu tài sản là tiền, bên vay phải trả đủ số tiền khi đến hạn. Nếu tài sản là vật, bên vay phải trả lại vật cùng loại, đúng số lượng và chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp bên vay không thể trả lại vật, có thể trả bằng tiền theo giá trị của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nếu trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn, bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ, bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn, bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ, bên vay phải trả lãi theo các điều kiện sau đây:

 • Lãi trên số nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả. Trường hợp chậm trả, bên vay phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.
 • Lãi trên số nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 562 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau:

Hợp đồng ủy quyền là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc thay mặt bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hiện tại, pháp luật chưa có quy định cụ thể về giấy ủy quyền thu hồi nợ. Tuy nhiên, từ những quy định trên có thể hiểu rằng mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ có thể được hiểu là mẫu giấy thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền trong việc đòi nợ và có thể nhận thù lao nếu hai bên có thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

»»» Xem thêm: Cách viết giấy đòi nợ, đơn khởi kiện cá nhân doanh nghiệp

Giấy ủy quyền có thời hạn bao lâu?

Hiện nay, Bộ Luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể về giấy ủy quyền. Mà quy định về ủy quyền thông qua hợp đồng.

Theo Điều 563 của Bộ Luật Dân sự 2015, thời hạn ủy quyền được xác định bởi các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định, thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực trong vòng 01 năm, kể từ ngày ủy quyền.

Do đó, thời hạn của hợp đồng ủy quyền đòi nợ được xác định trong ba trường hợp sau:

 • Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận.
 • Thời hạn ủy quyền do pháp luật quy định.
 • Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định, thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực trong vòng 01 năm, kể từ ngày ủy quyền.

»»» Xem thêm: Mẫu giấy đòi nợ cá nhân chuẩn

Một số lưu ý khi làm giấy ủy quyền đòi nợ

Vì chưa có quy định cụ thể về giấy ủy quyền đòi nợ, không bắt buộc phải tuân thủ theo bất kỳ quy chuẩn nào. Tuy nhiên, một mẫu giấy ủy quyền đòi nợ nên đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Quốc hiệu, tiêu đề, thời gian và địa điểm làm giấy ủy quyền.
 • Căn cứ làm giấy ủy quyền.
 • Thông tin của hai bên, bao gồm bên ủy quyền và bên được ủy quyền (họ tên, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, địa chỉ thường trú, tạm trú, số điện thoại, …).
 • Nội dung của giấy ủy quyền (bên được ủy quyền thực hiện công việc đòi nợ thay mặt bên ủy quyền và có thể nhận được một khoản thù lao nếu có thỏa thuận, …).
 • Hiệu lực của hợp đồng ủy quyền đòi nợ và chữ ký của hai bên.

Lưu ý khi làm giấy ủy quyền

 • Thời hạn ủy quyền: Theo Điều 563 của Bộ Luật Dân sự 2015, nếu các bên không có thỏa thuận riêng, thời hạn ủy quyền sẽ là 01 năm.
 • Nội dung ủy quyền: Các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền đòi nợ về phạm vi công việc đòi nợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số nợ.
 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền đòi nợ: Các bên có thể thỏa thuận hoặc dựa trên quy định của pháp luật.
 • Bên được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người thứ ba nếu được sự đồng ý của bên ủy quyền.

Trên đây là những nội dung giải đáp về Giấy ủy quyền đòi nợ là gì? Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ với Công ty Luật dichvudoino.com để được giải đáp.

Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)