Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ là việc nguyên đơn khởi kiện bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến cơ quan có thẩm quyền. Để hiểu thêm về trình tự, thủ tục khởi kiện đòi nợ. Bạn đọc hãy tham khảo bài viết dưới đây của dichvudoino.com.

Điều kiện khởi kiện đòi nợ

 • Nguyên đơn phải có quyền khởi kiện và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
 • Vụ án được khởi kiện phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
 • Tranh chấp vẫn còn trong thời hiệu
 • Yêu cầu thu hồi nợ phải được cơ quan có thẩm quyền xử lý
 • Hồ sơ đăng ký phải đúng và đầy đủ
 • Căn cứ pháp lý: Điều 429 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 35, 39, 69, 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Trình tự thủ tục và mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Hồ sơ khởi kiện đòi nợ

 • Đơn yêu cầu đòi nợ
 • Hồ sơ vay và các tài liệu khác.
 • Xác nhận của cơ quan nhà nước về nơi cư trú và địa chỉ làm việc của bị đơn
 • Chứng minh thư và sổ tài khoản của người khởi kiện
 • Các tài liệu (nếu có) chứng minh vụ án còn thời hiệu.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 94 và Điều 189 Luật Tố tụng dân sự năm 2015

Trình tự thủ tục khởi kiện đòi nợ

 • Chuẩn bị hồ sơ kiện tụng
 • Nộp đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền
 • Tòa án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện
 • Nếu yêu cầu bồi thường hợp lệ thì Toà án thông báo thụ lý và giải quyết.
 • Các bên nộp án phí và án phí
 • Căn cứ pháp lý: Các Điều 189, 190, 191 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Danh mục Án phí Quyết định số 326/2016 / UBTVQH14.

Thời hạn giải quyết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

 • Thời hạn chuẩn bị xét xử từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Thời gian xét xử: trong vòng 2 tháng kể từ ngày toà án ra quyết định.
 • Thời gian tạm hoãn: không quá 1 tháng kể từ ngày có quyết định tạm hoãn.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 203, 233 Luật Tố tụng dân sự năm 2015

»»» Tìm hiểu thêm: khởi kiện đòi nợ doanh nghiệpkhởi kiện đòi nợ cá nhân

Các nội dung cần có trong mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ
 • Ngày, tháng và năm làm đơn đăng ký.
 • Tên tòa án thụ lý đơn.
 • Tên, nơi ở, đơn vị công tác là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có trụ sở chính; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Nếu các bên đồng ý về địa chỉ liên lạc của tòa án thì địa chỉ đó sẽ được chỉ ra.
 • Tên, nơi ở, đơn vị làm việc của cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi của tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ e-mail (nếu có).
 • Tên, chỗ ở, đơn vị công tác của bị đơn là cá nhân hoặc trụ sở của bị đơn là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì ghi nơi cư trú, làm việc, trụ sở cuối cùng của bị đơn.
 • Tên cá nhân, nơi ở, đơn vị làm việc hoặc cơ quan, trụ sở của các bên liên quan của tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ e-mail (nếu có).
 • Trường hợp không xác định được nơi ở, nơi làm việc, trụ sở của bên có nghĩa vụ thì ghi địa chỉ nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh cuối cùng của bên có quyền lợi.
 • Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Những vấn đề cụ thể liên quan đến bị đơn, người có quyền lợi có liên quan do Tòa án giải quyết.
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có).
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Nội dung khởi kiện: (11)  ……………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(12)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (13)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (14) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (15)……………………………………………………………………………………

 1. ……………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (16) ……………………………………………………………………………………

Người khởi kiện (17)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (14) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nội dung khởi kiện: Ghi rõ ràng, cụ thể về sự kiện vay nợ.

(12) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(15) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(16) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(17) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ. Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

»»» Tham khảo thêm: Quy trình thủ tục đòi nợ thuê, nợ xấu chi tiết nhất

Dịch vụ thuê luật sư khởi kiện đòi nợ

 • Soạn thảo kiến ​​nghị (phân tích căn cứ pháp lý dựa trên các tài liệu, chứng cứ và thông tin hợp pháp).
 • Nộp đơn khởi kiện.
 • Tư vấn, hướng dẫn nguyên đơn về án phí, lệ phí.
 • Tham gia tranh tụng khi có giấy triệu tập của Tòa án (hòa giải, thương lượng, giao nộp chứng cứ).
 • Thuê luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa, tiến hành tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của các bên.
 • Tư vấn, hướng dẫn về đơn yêu cầu thi hành án.
 • Tư vấn cho khách hàng các thủ tục khác liên quan đến kiện tụng đòi nợ …

Trên đây là những thông tin về điều kiện, trình tự, thủ tục tố tụng và mẫu đơn khởi kiện đòi nợ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hoặc cần luật sư dân sự tư vấn khởi kiện đòi nợ thuê. Vui lòng gọi đến đường dây nóng 0902.705.622 để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn.

5/5 - (5 bình chọn)